Opdrachtgevers en projecten

Uitgevoerde werkzaamheden (al dan niet in samenwerkingsverband)

Recente projecten

INTERGAMMA BOUWMARKTEN B.V., LEUSDEN
– (LOPEND) Begeleiding bij (ver)bouw-, nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden van Gamma en Karwei bouwmarkten welke vallen onder directe verantwoording van Intergamma Bouwmarkten BV.

RANZIJN TUIN EN DIER, ALKMAAR
– bouwkundig opnemen van alle filialen.
– Verzorgen van gedetailleerde AutoCad tekeningen t.b.v. de afdeling Facilitaire Dienst.
– Ondersteuning van de Facilitaire Dienst bij bouwkundige vraagstukken en vergunningentraject.

MULTIVLAAI RETAIL, OOSTERHOUT
– Restyle van 70 winkels,
– Mede bepalen van nieuwe landelijke huisstijl en interieur,
– Opstellen kostenraming,
– Voorbereiden en begeleiding van de verbouwingen

Uit het verleden

St. LUCAS ZIEKENHUIS, WINSCHOTEN
– (gedeeltelijke) Inventarisatie medisch technische- en algemene inrichting,
– inrichting begeleiding.
– totale verbouwing klinisch chemisch laboratorium,
– inrichten klinisch chemisch laboratorium,
– inventariseren medisch technische inrichting tbv. het opzetten van een financieel en
onderhoudsbeheerssysteem,
– uitbreiden / herinrichten OK-complex incl. vervoer,
– uitbreiden / herinrichten afdeling CSA.

ZIEKENHUIS GOOI-NOORD, BLARICUM/LAREN
– advies bij bouwkundige aanpassing van het OK-complex.

RIJNSTATE ZIEKENHUIS, ARNHEM
– inventarisatie, medisch technische en algemene inrichting,
– vervaardigen inrichtingsboeken t.b.v. de nieuwbouw.

STREEKZIEKENHUIS KONINGIN BEATRIX, WINTERSWIJK
– interne bouwkundige aanpassingen,
– advisering bij aanschaf en plaatsing van de inrichting,
– bouwkundige uitbreiding afdeling geriatrie,
– advisering bij bouwkundige aanpassingen uitbreiding Klinisch Chemisch laboratorium,
– advies bij aanschaf en plaatsing totale inrichting uitbreiding Klinisch Chemisch Laboratorium.
In overleg met Microbiologisch laboratorium “Twente achterhoek” ;
– ontwerpen en inrichten Medisch Microbiologisch laboratorium, inclusief financiële rapportage.

KONINKLIJKE SCHELDE GROEP, VLISSINGEN (in overleg met de Koninklijke Marine);
– totale medisch technische en algemene inrichting van de afdeling medische dienst aan boord van het snelle interventie schip H.M.S. Rotterdam (tegenwoordig Zr.Ms. Rotterdam)
– totale engineering van bovengenoemd project.

HOLY ZIEKENHUIS, VLAARDINGEN
– “Quick Scan” medische-technische apparatuur + rapportage.

GROENE HART ZIEKENHUIS, GOUDA
– “Quick Scan” medische-technische apparatuur + rapportage.

ZIEKENHUIS TWENTEBORG, ALMELO (in overleg met Microbiologisch laboratorium “Twente achterhoek”)
– Ontwerpen en inrichten Medisch Microbiologisch laboratorium, inclusief financiële rapportage.

MICROBIOLOGISCH LABORATORIUM “TWENTE ACHTERHOEK”, ENSCHEDE
– (Lopend) Totale verbouw Laboratorium voor Pathologie en Microbiologie.

ZIEKENHUIS MEDISCH SPECTRUM TWENTE, ENSCHEDE (in overleg met Microbiologisch lab. “Twente achterhoek”)
– Ontwerpen nieuw laboratorium t.b.v. Microbiologisch laboratorium.

ACADEMISCH ZIEKENHUIS St. RADBOUD, NIJMEGEN
– Inrichten poliklinieken en verpleegafdelingen “Moeder en Kind”.
– Totale inrichting Research Laboratorium Medische Faculteit.

BIBLIOTHEEK CENTRALE GELDERLAND, ARNHEM
– Adviseren en begeleiden gebouw onderhoud en bouwkundige aanpassingen bij diverse
Gelderse bibliotheken.

WILHELMINA ZIEKENHUIS, ASSEN
– totale medisch technische- en algemene inrichting,
– aanschaf begeleiding van medisch technische apparatuur,
– plaatsingsbegeleiding van deze apparatuur.

ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS, AMSTERDAM
– kostenraming uitbreiding inrichting OK en Röntgen afdeling.

BURGERZIEKENHUIS AMSTERDAM
– financiële bezuinigingsoperaties t.b.v. de nieuwbouw; medisch technische inrichting,

BRONOVO ZIEKENHUIS, DEN HAAG
– inventarisatie medisch technische- en algemene inrichting,
– totale medisch technische- en algemene inrichting,
– aanschaf begeleiding van medisch technische apparatuur,
– plaatsingsbegeleiding van deze apparatuur.
– budget bewaking,
– verhuis coördinatie.